Obowiązek wykupienia polisy OC dotyczy wszystkich kierowców, tak samo jak towarzystwa ubezpieczeniowe mają obowiązek wypłaty z niej odszkodowania poszkodowanym kierowcom w zdarzeniu komunikacyjnym. W praktyce, często mamy do czynienia z procederem zaniżania wysokości takiego odszkodowania przez ubezpieczycieli. Poszkodowani kierowcy zazwyczaj z niewiedzy, a czasem z bezsilności zgadzają się na oferowane kwoty odszkodowania. Tymczasem, prawo daje możliwość wystąpienia z roszczeniem wobec towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłatę należnego odszkodowania. Z pomocą przychodzą wówczas kancelarie odszkodowawcze, które oferują wsparcie prawne i reprezentowanie przed sądem w dochodzeniu odszkodowania.

Wysokość odszkodowania a realny koszt likwidacji szkody

Odszkodowanie z polisy OC ustalane i wypłacane jest na mocy decyzji ubezpieczyciela. Na podstawie relacji ze zdarzenia osób w nim uczestniczących, a także ewentualnych świadków lub policji ustala się osobę, będącą sprawcą zdarzenia i poszkodowanego. Wysokość odszkodowania w dużej mierze zależy od rozmiaru szkody, ponieważ wypłacana kwota ma zostać przeznaczona na pokrycie likwidacji tej szkody. Zdarza się coraz częściej, że ubezpieczyciele obniżają kwotę odszkodowania z OC, uznając poszkodowanego pośrednim sprawcą zdarzenia. Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, towarzystwo ubezpieczeniowe ma pełne prawo obniżyć wysokość odszkodowania, jeśli uzna że poszkodowany przyczynił się swoim zachowaniem do powstania szkody lub do zwiększenia jej rozmiaru.

Jeśli uważasz, że twoje odszkodowanie zostało znacznie zaniżone i nie pokryje kosztów naprawy samochodu, nie musisz się na nie zgadzać. Przede wszystkim, powinieneś przeanalizować decyzję ubezpieczyciela pod kątem prawnym, a także sprawdzić w jaki sposób został sporządzony kosztorys i czy wszystkie konieczne naprawy zostały w nim uwzględnione. Częstą praktyką bowiem jest zaniżanie cen uszkodzonych części przez uwzględnianie tańszych zamienników, a niekoniecznie równie jakościowych co oryginalne. W podobny sposób zaniża się również koszty robocizny, biorąc pod uwagę stawki nieaktualne i znacznie zaniżone. W efekcie, ostateczna kwota odszkodowania jest mocno zaniżona i nie pokrywa całościowego kosztu naprawy uszkodzonego pojazdu. W celu profesjonalnej i dogłębnej analizy takiego kosztorysu i wszystkich dokumentów przedstawionych przez ubezpieczyciela, warto skorzystać ze wsparcia kancelarii odszkodowawczej.

Otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie?

Jeśli twój ubezpieczyciel zaproponował zaniżone odszkodowanie, powinieneś jak najszybciej i bardzo dokładnie przeanalizować otrzymaną decyzję oraz kosztorys. Najczęściej, ubezpieczyciel zaniża wycenę uszkodzonych części pojazdu, bazując na kosztach zakupu zamienników. W tym przypadku, należy zawrzeć ten fakt w odwołaniu od decyzji o przyznaniu konkretnego odszkodowania. Zachowaj wszystkie rachunki i faktury, które potwierdzają wartość wszystkich zakupionych części oraz koszty robocizny zgodne z aktualnie obowiązującymi cennikami w warsztatach samochodowych. Warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy, który wyceni szkodę i poda jej faktyczny rozmiar.

Pomoc kancelarii odszkodowawczych

Pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego to główne zadanie kancelarii odszkodowawczej. Podejmuje ona działania w imieniu osoby poszkodowanej, która posiada wykupioną polisę OC u konkretnego ubezpieczyciela. Działania te polegają na wnikliwej analizie sprawy, oszacowaniu wysokości roszczeń i wskazaniu podmiotu odpowiedzialnego za ich wypłatę. Brak sztampowości, duża elastyczność i indywidualne podejście do każdej sprawy sprawiają, że wsparcie prawne tego typu firm gwarantuje jak najbardziej pomyślny finał każdej sprawy.