Coraz większe statki i coraz mniej portów, które mogą je przyjąć W dobie XXI wieku chcąc dostarczać duże partie materiałów na inne kontynenty, mamy do czynienia z szeroko rozwiniętymi logistycznie rozwiązaniami transportowymi. Zarówno na małych odległościach jak i w obrębie transportu kontynentalnego wykorzystywane są możliwie najbardziej ekonomiczne rozwiązania, które pozwalają dostarczać jak najwięcej materiału za jednym razem. Przewóz dużych ilości towarów z wykorzystaniem kontenerów może być prowadzony drogą morską lub lądową.

Problematyczny rozwój

transport morski

Wraz z rozwojem technologicznym i wzrostem zapotrzebowania na transport, obserwuje się tendencje do budowania coraz większych statków. Problematyczne są jednak w tym przypadku ograniczenia infrastruktury portów, ponieważ głębokość akwenów podejściowych oraz głębokości na jakich budowane są nabrzeża, uniemożliwia wielu dużym statkom wpłynięcie do nich.

Kontenerowce – jak wygląda korzystanie z nich?

Transport morski

towarów jest przede wszystkim opłacalny. Wiele firm decyduje się na ten właśnie sposób przewozu materiałów, ponieważ - choć nie jest to najszybsza opcja - ale zdecydowanie najkorzystniejsza pod względem finansowym. Pozwala przy jednym kursie dostarczyć o wiele więcej towarów, niż przy wykorzystaniu innych ścieżek spedycji. Transport morski odbywa się na statkach zwanych kontenerowcami, które kursują między określonymi portami. Rodzaj i typ kontenerów, które znajdują się na takim statku zależy od tego, co jest nim transportowane. Często wykorzystuje się kontenery o kontrolowanej temperaturze np. chłodnicze, izotermiczne, ogrzewane. Dzięki temu produkty nie mają kontaktu z czynnikami zewnętrznymi, a przewożona np. żywność się nie zepsuje. Używając kontenerów można przewieźć kilka rodzajów załadunków, czyli przesyłek pełnokontenerowych, ale również tych drobnicowych. Transport morski pełnokontenerowy pochodzi od jednego zleceniodawcy, natomiast przesyłki drobnicowe – mniejsze – to takie, w których umieszcza się pojedyncze elementy w kartonach, paczkach czy workach. Mogą one pochodzić od różnych zleceniodawców. Praktykowane są także masowe przewozy towarów, w których transportuje się je bez opakowań. Specjalnie do tego wyznaczone ładownie wypełnia się po brzegi materiałami, dzięki czemu taki statek przy jednym kursie może przewieźć jeszcze większą ilość produktów. Ujednolicony wygląd i kształt kontenerów pozwala również na szybszy ich rozładunek. Dzięki takiej ich budowie możliwy jest także późniejszy przewóz różnymi środkami transportu bez konieczności przeładowywania zawartości kontenerów. Usprawnia to pracę i czyni ją wydajniejszą.